Informējam, ka ar 2016.gada 8. martu LatPos sistēmā iekļautas 5 jaunas bāzes stacijas no Igaunijas pastāvīgo bāzes staciju sistēmas ESTPOS.

LatPos sistēmā iekļautas 5 ESTPOS sistēmas bāzes stacijas, kas atrodas vistuvāk Latvijas-Igaunijas robežai: "RUHN", "IKLA", "UGA1", "TOR2" un "VOR2".

Pievienotajām bāzes stacijām noteiktas koordinātas un piešķirti augstāk minētie četru burtu kodi.

Noteiktās bāzes staciju telpiskās taisnleņķu koordinātas.

Stacija

X (m)

Y (m)

Z (m)

RUHN

3131364,824

1346557,346

5372875,123

IKLA

3096568,715

1403550,097

5378427,056

UGA1

3025560,535

1447208,220

5407081,966

TOR2

3010734,079

1498576,856

5401387,337

VOR2

3032206,612

1545164,794

5376375,601

Bāzes staciju ģeodēziskās koordinātas un elipsoidālais augstums.

Stacija

B (° ’ ”)

L (° ’ ”)

h (m)

RUHN

57° 46' 56,30979''

23° 16' 07,65492''

29,108

IKLA

57° 52' 32,86322''

24° 22' 58,35288''

38,580

UGA1

58° 21' 42,88067''

25° 33' 47,02688''

107,255

TOR2

58° 15' 53,06437''

26° 27' 41,69329''

96,234

VOR2

57° 50' 24,57106''

27° 00' 09,63181''

109,653

Bāzes staciju plaknes koordinātas LKS-92 TM

Stacija

x (m)

y (m)

RUHN

404709,029

456517,456

IKLA

414946,467

522709,723

UGA1

470066,160

591452,280

TOR2

460824,002

644406,850

VOR2

414870,052

678240,620

Pievienotās ESTPOS bāzes stacijas ievērojami uzlabos LatPos tīkla homogenitāti Ziemeļvidzemes teritorijā un nodrošinās augstāku precizitāti reālā laika mērījumiem visā Latvijas-Igaunijas pierobežas zonā.

Lūdzam pievērst uzmanību lietojot LatPos sistēmas datus.

Lai pārliecinātos par LatPos bāzes stacijau darbības atbilstību Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25.9 punktā izvirzītajām prasībām, LĢIA veica bāzes staciju validēšanu. Validēšana ietver alternatīvu bāzes stacijas koordinātu un augstuma noteikšanu un reālā laika režīmā veiktus kontrolmērījumus uz Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem.

Pievienoto ESTPOS bāzes staciju validēšanas pārskatā alternatīvi aprēķināto koordinātu un augstuma novirzes no noteiktajām bāzes staciju koordinātām un augstuma liecina par to atbilstību iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām.